07.11.2019 19:00

FK promítání - Baťa, první globalista

Novou sezónu filmového klubu začínáme dokumentem Baťa, první globalista. Promítáme v přisálku s obsluhou.

O filmu:
Tomáš Baťa vyslal do celého světa nejen své zboží, ale i vlastní myšlenku a filozofii fungování
podniku, práce a dokonce i života. Proto jej můžeme nazvat prvním globalistou. Když Baťa žil, řídil
se vlastním životním heslem: „Pohyb je život a nehybnost je smrt.“ Jaké je to dnes?
Nepotřebujeme zastavit? Kdo určuje tempo? Je to individuální zaměstnavatel, nebo je to systém,
který se řítí a šíleně točí na plné obrátky, proti čemuž je jednotlivec bezmocný? Základní linií filmu
je proto hledání odpovědi na otázku, zda je kapitalismus v podobě, v jaké ho vybudoval Baťa,
utopií, nebo reálnou možností.

Vstupné zdarma!

—————

Zpět


Kontakt

Karel Souček

777 934 658